Ergonomia

Zasady doboru oświetlenia

Umieszczenie źródła światła z prawej strony (jeśli jesteś osobą praworęczną) zaciemnia pole pracy. Oświetlenie pomieszczeń i miejsc pracy powinno być tak dobrane, aby zapewniało optymalne warunki widzenia, czyli: dobrą widoczność wszystkich ruchomych części maszyn i urządzeń, dobrą widoczność pola pracy i szczegółów elementów używanych do pracy, takiego rozmieszczenia poszczególnych źródeł Read more...